Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla - gmin

Uchwały Zarządu 2022

Uchwała nr 51/2022 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin  Uchwała nr 52/2022 Zarządu Ogólnopolskiego ...

O Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin powołane zostało Uchwałą nr 1/2004 Założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z 14.04.2004 r. Rejestrację Stowarzyszenia powierzono Komitetowi Założycielskiemu. Wpisu ...

Komisja Rewizyjna

Od 24.03.2022r: PIASEK KRZYSZTOF - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ (Związek Międzygminny "Obra" w Wolsztynie)      Członkowie Komisji Rewizyjnej:    OLGRZYMEK LESZEK (Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi ...

Zarząd

Od 28.06.2024r.: KŁYSZ JAN ADAM - PREZES (Związek Komunalny Gmin " Czyste miasto, Czysta Gmina" Kalisz)  KOZŁOWSKI ALEKSANDER -  ZASTĘPCA PREZESA (Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - ...

Sąd honorowy

Od 24.03.2022r: CZERNECKI ANDRZEJ - PRZEWODNICZĄCY SĄDU HONOROWEGO (ZAŁOŻYCIEL) Członkowie Sądu Honorowego: SIEG ELŻBIETA (Związek Międzygminny " Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w Pile)    ...