Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie w 2022 roku obchodzi swoje 25-lecie

Aktualności - Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie w 2022 roku obchodzi swoje 25-lecie

Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie w 2022 roku obchodzi swoje 25-lecie

Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie w 2022 roku obchodzi swoje 25-lecie

"Celowy Związek Gmin CZG-12 to związek międzygminny, skupiający obecnie 16 gmin członkowskich. W należącym do Związku Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie przetwarzanych jest rocznie ponad 50 tysięcy ton odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych" - to fragment artykułu, który ukazał się na łamach miesięcznika "Przegląd Komunalny" (nr 8/2022). Tym razem można znaleźć tam informacje na temat Celowego Związku Gmin CZG-12, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. 

"Pomysł wspólnego rozwiązania problemu gospodarki odpadami w ramach współpracy gmin narodził się w październiku 1996 roku. Doprowadzenie do obecnego stanu, w którym Związek tworzy dużą jednostkę samorządową, skupiającą 15 gmin, wymagało wielu spotkań i dyskusji. Ostatecznie 26 października 1996 r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie powołano Centrum Koordynacyjne Programu. CKP miało za zadanie dopilnować prawidłowego funkcjonowania całego programu. Centrum Koordynacyjne Programu dbało o harmonogram spotkań, załatwiało bieżące sprawy i torowało drogę całemu przedsięwzięciu. Decyzje strategiczne pozostawały natomiast w gestii przedstawicieli wszystkich gmin. CKP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa negocjowało warunki umowy, dotyczące wykonania przez firmę Ekolog Systems trzech kolejnych opracowań: 

  • analizy formalno-strukturalnej organizacji wspólnej gospodarki odpadami,
  • koncepcji techniczno-ekonomicznej zakładu utylizacji odpadów,
  • koncepcji programu edukacji ekologicznej społeczeństwa, wraz z pilotażem segregacji.

30 czerwca 1997 r. w Ośnie Lubuskim na I Sesji Zgromadzenia Związku Centrum Koordynacyjne uległo samorozwiązaniu po w pełni wykonanym zadaniu i osiągnięciu zamierzonego celu – powołaniu Celowego Związku Gmin CZG-12. Począwszy od 22 grudnia 1997 roku przedsięwzięcie to jest prowadzone i realizowane przez Celowy Związek Gmin CZG-12, który – zgodnie ze statutem Związku – zajmuje się gospodarką odpadami, powszechną edukacją społeczeństwa, wprowadzeniem segregacji „u źródła” oraz rekultywacją starych gminnych wysypisk".

Materiał dostępny również w pliku PDF.