Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin

Czym się zajmujemy?

Kierunki działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin

Celem stowarzyszenia, którego działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej poprzez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych, a w szczególności:

  • działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej przez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych, w szczególności:
    • Stworzenie krajowej reprezentacji komunlanych związków międzygminnych wobec Polskich i unijnych władz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorządowych i innych organizacji pozarządowych,
    • Upowszechnianie informacji o ich funkcjonowaniu i osiągnięciach,
    • Tworzenie profesjonalnych struktur wymiany informacji o wzorcowych rozwiązanich organizacyjnych, prawnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych dla swych członków.
  • wspieranie i koordynacja działań w zakresie czynnej ochrony środowiska naturalnego.
  • koordynacja wspólnych działań mających na celu wdrażanie i realizację Polskiego prawa wewnętrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.