O Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin powołane zostało Uchwałą nr 1/2004 Założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z 14.04.2004 r. Rejestrację Stowarzyszenia powierzono Komitetowi Założycielskiemu. Wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń dokonano 14.09.2004r. Pierwszą siedzibą organizacji był Długoszyn, natomiast obecnie jest nią miasto Złotów. Stowarzyszenie tworzy 19 Związków Międzygminnych z 9 województw (dane na dzien 07.07.2022r.). Działamy na rzecz  2 733 973 mieszkańców Polski z 230 gmin. Szczegółowe dane dotyczące Członków OSKZG znajdą Państwo w załączniku do pobrania poniżej.

Nasza organizacja zajmuje się wsparciem i koordynacją działań w zakresie czynnej ochrony środowiska naturalnego, koordynacją wspólnych działań mających na celu wdrożenie i realizację polskiego prawa wewnętrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Celem jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej poprzez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych, a w szczególności: stworzenie krajowej reprezentacji komunalnych związków międzygminnych wobec polskich i unijnych władz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorządowych i innych organizacji pozarządowych, upowszechnianie informacji o ich funkcjonowaniu i osiągnięciach.

Pliki do pobrania:

1. Członkowie OSKZG na dzień 07.07.2022r. [PDF, 439.32 KB]