Relacja z 26. Konferencji p.n. „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”- Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Aktualności - Relacja z 26. Konferencji p.n. „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”- Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Relacja z 26. Konferencji p.n. „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”- Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Relacja z 26. Konferencji p.n. „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”- Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Drodzy Państwo,

w dniach 31 sierpnia – 2 września 2022r. odbyła się już 26. Konferencja pn. „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”- Zjazd Branży Gospodarki Odpadami zorganizowana przez Firmę Abrys dla Środowiska. Wydarzenie miało charakter hybrydowy tj. stacjonarnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz online. 

Stowarzyszenie nasze korzystając z zaproszenia Organizatora przedstawiło  analizę problemów w realizacji zadania własnego gmin w temacie

  • organizacji gospodarki odpadami - w związku czy w gminie ?

  • potrzeba stowarzyszania się związków międzygminnych na przykładzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z/s w Złotowie.

Celem sympozjum było zebranie kluczowych ekspertów, firm i praktyków w celu wymiany informacji oraz doświadczeń. 

Spotkanie przebiegało w atmosferze sprzyjającej refleksji oraz inspirowało uczestników do podejmowania nowych działań − wyzwań w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kolejna edycja konferencji zaplanowana jest na 5-7 września 2023 roku. 

Poniżej zdjęcia z wystąpienia Prezesa Zarządu OSKZG – Pana Andrzeja Ruty.