Mazurski system gospodarowania odpadami

Aktualności - Mazurski system gospodarowania odpadami

Mazurski system gospodarowania odpadami

Mazurski system gospodarowania odpadami

Na łamach "Przeglądu Komunalnego" (nr 9/2022) ukazał się materiał przedstawiający mazurski system gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzony przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.

"Mazurskie samorządy podjęły wspólny wysiłek na rzecz budowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zamknięcia i rekultywacji gminnych składowisk odpadów, wybudowania zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz edukacji ekologicznej". 

"Kluczowym elementem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest edukacja ekologiczna. Związek z powodzeniem realizuje wiele projektów edukacyjnych. Najważniejsze działania to Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika, warsztaty recyklingowe w ZUOK-u Spytkowo, zajęcia edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach, konkurs zbiórki makulatury oraz spotkania ze słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. Za prowadzone działania edukacyjne Związek był wielokrotnie nagradzany".

-> Czytaj więcej 

A już w następnym wydaniu miesięcznika zaprezentuje się Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, który dołączył do Stowarzyszenia w tym roku.