Związek Gmin Ziemi Kujawskiej jednym z pierwszych Związków Międzygminnych w skali kraju

Aktualności - Związek Gmin Ziemi Kujawskiej jednym z pierwszych Związków Międzygminnych w skali kraju

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej jednym z pierwszych Związków Międzygminnych w skali kraju

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej jednym z pierwszych Związków Międzygminnych w skali kraju

W kolejnym wydaniu miesięcznika "Przegląd Komunalny" tj. nr. 7/2022 ukazał się już trzeci artykuł poświęcony członkom OSKZG. Tym razem można w nim znaleźć informacje o jednym z pierwszych Związków Międzygminnych w skali kraju i pierwszym tego typu zrzeszeniu gmin w byłym województwie włocławskim. Mowa o Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. 

"Przez ponad 30 lat swojej działalności ZGZK zajmuje się problemami dotyczącymi lokalnej społeczności. W początkowym etapie istnienia wypowiadał się i postulował w sprawach przejęcia szkół podstawowych przez samorządy, likwidacji bezrobocia, dodatkowej opieki lekarskiej czy funkcjonowania instytucji publicznych w rejonie aleksandrowskim. Siłami Związku zbudowano m.in. 2 oczyszczalnie ścieków z kanalizacją w gminach Waganiec i Zakrzewo, kanalizację w gminie Aleksandrów Kujawski oraz około 20 km ścieżek rowerowych na terenie 6 samorządów, tj. w miastach Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa oraz w gminach wiejskich Aleksandrów Kujawski, Raciążek i Waganiec".

"Jednak najważniejszym wyzwaniem w ciągu minionych 30 lat pozostało wspólne zagospodarowanie odpadów komunalnych. Temu celowi służyło nabycie w 1994 r. gruntów, a następnie budowa składowiska odpadów komunalnych w Służewie, którym zarządza utworzone w 1997 r. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”. Związek podejmuje starania nad ciągłym rozwojem spółki. Niestety, cały czas nie może dojść do skutku przejęcie zarządzania gospodarką odpadami w gminach przez ZGZK".

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu ->  🔍