Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Aktualności - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

"Związek powstał w wyniku wcześniejszych dobrych doświadczeń samorządów we wspólnym rozwiązywaniu problemów z gospodarką odpadami. Na początku XXI w. żadna z gmin, które obecnie są członkami Związku, nie miała ani składowiska spełniającego ówczesne wymogi dla tego typu obiektów, ani żadnej instalacji, w której można by przetwarzać odpady komunalne".

"Od początku działalności Związku przyjęto założenie, że żadna z jego gmin członkowskich nie będzie w żaden sposób finansowała jego działalności - ani przez wnoszenie składek, ani w postaci dopłat do budżetów gmin. Od początku do dziś wszelkie koszty pokrywane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości".

"Kolejną zasadą, którą kieruje się Związek, jest świadczenie usług wysokiej jakości za możliwie najniższą stawkę".

"Związek stara się również upowszechniać wiedzę o konieczności gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Edukacja jest prowadzona z wykorzystaniem mediów elektronicznych, lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych oraz prasy tradycyjnej".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.