Celowy Związek Gmin SGO5 - Przegląd Komunalny

Aktualności - Celowy Związek Gmin SGO5 - Przegląd Komunalny

Celowy Związek Gmin SGO5 - Przegląd Komunalny

Celowy Związek Gmin SGO5 - Przegląd Komunalny

"Nazwa jednego z mniejszych w skali kraju związków „odpadowych” w Polsce jest skrótem podstawowego założenia zmian wchodzących w życie w tamtym okresie, tj. „Selektywna Gospodarka Odpadami”. Cyfra 5 stanowi natomiast liczbę sąsiadujących ze sobą gmin członkowskich wchodzących w jego pierwotny skład – były to Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn. W 2015 roku liczba gmin wchodzących w struktury Związku pomniejszona została o Drezdenko, tym samym nie stanowi on już zrzeszenia wszystkich gmin stanowiących powiat strzelecko-drezdenecki".

"Aktualnie obszar, na którym działa Związek, to 848 km2, a zamieszkuje na nim, wg deklaracji, około 25 tysięcy osób, co obrazuje specyfikę naszego terenu, na którą składają się niska gęstość zaludnienia, rozległe obszary leśne i rolne, a także jeziora stanowiące Lubuskie Mazury, czyli drugi w Polsce po Mazurach największy obszar pod względem liczby jezior".

"W 2022 r. postanowiono rozdzielić frakcję biodegradowalną na odpady „kuchenne” i „zielone”, wprowadzając tym samym limit ilości odbieranych worków z miejsca ich wytwarzania. Miało to na celu redukcję masy odpadów „zielonych” przekazywanych przez mieszkańców do zagospodarowania, zachęcając jednocześnie do zakładania przydomowych kompostowników poprzez zwiększenie ulgi dla zadeklarowanych kompostujących mieszkańców".

"Inwestycje, których Związek podjął się do tej pory, dotyczą jedynie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od samego początku podstawowym założeniem było ulokowanie ich w każdej gminie członkowskiej, dzięki czemu już w 2014 roku wszystkie Punkty funkcjonowały po to, by służyć mieszkańcom w możliwie jak najlepszej dostępności".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.