Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Przegląd Komunalny

Aktualności - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Przegląd Komunalny

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Przegląd Komunalny

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Przegląd Komunalny

"Idea powołania Związku zrodziła się w 1992 r., kiedy 5 sąsiadujących ze sobą gmin – Polkowice, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice i Radwanice – wyraziło wolę wspólnego działania na rzecz poprawy warunków życia swoich mieszkańców. W tym składzie Związek został zarejestrowany w 1994 r., a w niedługim czasie dołączyły do niego kolejne gminy: Przemków, Pęcław i Jerzmanowa. Obecnie Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zrzesza 8 gmin z dwóch powiatów: polkowickiego i głogowskiego, a od stycznia 2024 r. dołączą do niego dwie kolejne gminy powiatu głogowskiego: Kotla i Żukowice".

"Od samego początku funkcjonowania system gospodarki odpadami zakładał obowiązkową segregację odpadów. Na terenie gmin członkowskich Związku obowiązuje trzypoziomowy system segregacji odpadów: bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanych odbierane są jedynie odpady zmieszane i bioodpady; w gniazdach recyklingu, nazywanych „osiedlowymi PSZOK-ami”, zbierane są tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier oraz szkło, a w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – pozostałe odpady komunalne. W Polkowicach, w zabudowie wysokiej, odpady zbierane są w pojemnikach półpodziemnych – na terenie Związku znajduje się łącznie prawie 600 takich pojemników".

"Aktualnie na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonują trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pierwszy PSZOK został otwarty w Polkowicach w kwietniu 2015 r. Niemal natychmiast po oddaniu go do użytku zrodziły się plany budowy punktów w kolejnych gminach. Plany te udało się zrealizować w listopadzie 2021 r., kiedy to otwarte zostały PSZOK-i w Radwanicach i Grębocicach. Ich budowa została wsparta dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

"W 2023 r. zrealizowana została dostawa 11 nowych pojazdów do odbioru odpadów komunalnych, przeznaczonych przede wszystkim do zbiórki selektywnej. Wśród zakupionych pojazdów są śmieciarki z żurawiami służącymi do opróżniania pojemników półpodziemnych oraz dzwonów, śmieciarki z zabudową dwukomorową, pojazdy skrzyniowe do odbioru odpadów wielkogabarytowych, a także pojazdy z dźwignikiem bramowym lub hakowym do przewożenia kontenerów i do obsługi PSZOK-ów na terenie Związku. Na realizację tej inwestycji Związek pozyskał 8,7 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych, a całkowity koszt zadania wyniósł 10,6 mln zł".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.