Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - "Przegląd Komunalny"

Aktualności - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - "Przegląd Komunalny"

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - "Przegląd Komunalny"

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - "Przegląd Komunalny"

"Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, poprzez skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków zagranicznych, wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój regionu tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń".

"Związek zrzesza 22 gminy i miasta położone na obszarze województw podkarpackiego i małopolskiego w granicach pięciu powiatów: dębickiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego i tarnowskiego, obejmujących obszar prawie 2000 km2, zamieszkały przez 300 tys. osób. Do tej pory Związek zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 525 mln zł".

"Obecnie największym projektem realizowanym przez Związek jest „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 z 22 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej".

"Jednym z priorytetów działalności Związku są działania polegające na budowaniu wiedzy i świadomości ekologicznej, które prowadzone są od początku powstania Związku i przybierają różne formy, głównie w ramach współpracyz dziećmi i młodzieżą z terenu gmin członkowskich Związku. Do tej pory w działania z zakresu edukacji ekologicznej włączyło się blisko 18 000 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z 257 placówek. Celem tych działań jest nie tylko informowanie, ale także kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, ponieważ zapobieganie degradacji środowiska wymaga zmiany naszych codziennych zachowań".

"Jednym z najnowszych działań Związku jest porozumienie terytorialne dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, podpisane 9 października 2023 roku. Porozumienie to efekt trwających ponad trzech lat skoordynowanych działań Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz 32 gmin (nie wszystkie należą do Związku) i 3 powiatów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego, leżących w dorzeczu Wisłoki, zamieszkiwanych przez 440 tys. mieszkańców, które uznały,że ich szansą jest realizacja działań składających się na polską i europejską inicjatywę – Zielony Ład".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.