17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Aktualności - 17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie objęło patronatem branżowym kolejną konferencję. Tym razem jest to 17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 29 - 30 marca 2023 r. w hotelu ApartHotel Termy Uniejów**** i online. 

Poniżej udostępniamy informację otrzymaną od organizatora - Firmy Abrys:

XVII edycję dwudniowej konferencji, tym razem zorganizujemy w nowym miejscu, innym czasie i trochę innej tematyce. Jednym z ciekawszych punktów programu będzie wizytacja najnowocześniejszej fabryki produkującej na cały świat nowoczesne AGD.

W gronie uczestników, prelegentów, panelistów i tzw. Key Note Speakers będą przedstawiciele wszystkich interesariuszy rynku ZSEE. Jak zwykle największą grupę stanowić będą osoby reprezentujące recyklerów, zakłady przetwarzania, organizacje odzysku i producentów. Wytypowaliśmy także przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz posłów, którym chcemy podczas konferencji zadać istotne dla branży pytania. Po raz pierwszy zostaną zaproszeni kupcy ze strony producentów, którzy z jednej strony negocjują z dostawcami surowców (recyklerami), a z drugiej zlecają w wielomilionowych kontraktach organizacjom odzysku usługi polegające na spełnianiu ich rocznych obowiązków zbiórki i przetwarzania ZSEE.

Z racji nowelizacji Dyrektywy WEEE omówimy proponowane zmiany prawne i wskażemy nasze lokalne zagrożenia. Zaproponujemy usprawnienie systemu raportowania i funkcjonowania BDO. Przeanalizujemy skuteczność akcji edukacyjnych. Zapytamy kogo trzeba o skalę szarej strefy. W dłuższych i krótszych wywodach nawiążemy do innych branż odpadowych i skupimy się na obszarach wspólnych, jak chociażby ROP. Będziemy bardzo skoncentrowani na elektrorecyklingu, jednak momentami będziemy patrzyli szerzej na środowisko, klimat, GOZ i ESG, których to pojęć ZSEE jest niezmiernie ważnym elementem.

Zapraszamy do wzięcia udziału  i spotkania w gronie ekspertów 📩

Więcej informacji 👉 https://zsee.abrys.pl/