15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

Aktualności - 15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

15. Konferencja - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w 15. Konferencji - Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 16-18.05.2023 r., w Uniejowie – Jarocinie - Orlim Stawie i online.  

Poniżej udostępniamy informację otrzymaną od organizatora - Firmy Abrys:

Konferencja ma w tym roku nową, rewolucyjną formę. Interaktywna i dynamiczna formuła pozwoli uczestnikom w unikalny i nowatorski sposób zapoznać się z nowoczesnymi, wytyczającymi trendy rozwiązaniami w gospodarce odpadami. Organizacja konferencji nie  pomija jednak aspektu wykładowego i tradycyjnych już kontaktów branżowych. Będzie to jedyna w swoim rodzaju możliwość zobaczenia dwóch instalacji fermentacji bioodpadów komunalnych na różnych etapach cyklu życia. Jedna instalacja zlokalizowana w WCR w Jarocinie znajduje się obecnie w trakcie procesu inwestycyjnego, a druga w ZUOK „Orli Staw” w trakcie uruchamiania. Obie instalacje: WCR w Jarocinie i ZUOK „Orli Staw” są kompleksowymi instalacjami komunalnymi będącymi w stanie efektywnie zagospodarowywać pełen strumień odpadów komunalnych w najnowszych technologiach mechanicznych oraz biologicznych. Instalacje te są dowodem na to, że mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów kojarzące się z odchodzącymi już technologiami przygotowania odpadów do termicznego przetwarzania to obecnie dwa oddzielne procesy, nowoczesne i mające na celu maksymalizację recyklingu mechanicznego i biologicznego. Niebagatelne znaczenie w działaniu obu instalacji ma fakt ich energetycznej samowystarczalności.
Serdecznie zapraszam do wspólnej debaty, wymiany doświadczeń oraz planowania lepszej, ekologicznej przyszłości w gospodarce odpadami.
Piotr Szewczyk, Dyrektor Programowy Konferencji
Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

Do zobaczenia już w maju 📩

Więcej informacji 👉 https://mbp.abrys.pl/