Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" - "Przegląd Komunalny"

Aktualności - Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" - "Przegląd Komunalny"

Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" - "Przegląd Komunalny"

Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" - "Przegląd Komunalny"

Obecnie Związek skupia dwanaście gmin z trzech powiatów z północnej Wielkopolski, które łącznie stanowią około 11% powierzchni województwa.

Na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” funkcjonuje jedenaście Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy mogą oddawać odpady problemowe, czyli te, których nie można wyrzucić do domowego pojemnika, m.in. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe.
– Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały wybudowane dzięki dofinansowaniu z NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto podkreślić, że był to jeden z największych projektów inwestycyjnych tego typu w skali kraju – wylicza Elżbieta Sieg, przewodnicząca Zarządu Związku. Co więcej, w planach jest budowa kolejnych PSZOK-ów. Związek Międzygminny „PRGOK” otrzymał promesy z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach Białośliwie i Wysoka. Te dwie gminy obecnie nie mają stacjonarnego PSZOK-u, a dla mieszkańców organizowane są zbiórki kontenerowe.

"Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie” – to motto, które nam przyświeca podczas prowadzenia edukacji ekologicznej. Dlatego organizujemy spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, a także bierzemy udział w festynach. Sięgamy również po środki zewnętrzne na prowadzenie działań edukacyjnych. – Z pozyskanych środków unijnych wyposażyliśmy wszystkie publiczne szkoły i przedszkola na terenie Związku w zestawy do segregacji odpadów, a więc w pojemniki, worki, zgniatarki do butelek i kompostowniki. Ponadto przeprowadziliśmy liczne szkolenia dla uczniów i dorosłych – wymienia Dorota Bonzel, specjalista ds. informacji, edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami PRGOK.

Pełna treść artykułu dostępna w PDF.