Związek Międzygminny "Obra" - "Przegląd Komunalny"

Aktualności - Związek Międzygminny "Obra" - "Przegląd Komunalny"

Związek Międzygminny "Obra" - "Przegląd Komunalny"

Związek Międzygminny "Obra" - "Przegląd Komunalny"

"Związek Międzygminny „Obra” powstał w październiku 2000 roku, a do życia powołały go gminy: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn, stając się jego gminami – uczestnikami".

"Zadania te realizowane są na rzecz prawie 17,5 tys. właścicieli nieruchomości, na których przebywa ponad 53 000 mieszkańców oraz funkcjonuje blisko 3000 podmiotów, instytucji itp. Do dyspozycji mieszkańców są także cztery Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) – trzy prowadzone przez operatorów, jeden przez Związek".

"Na obszarze działania Związku, mającym charakter miejsko-wiejski (z przewagą wiejskiego), jedna przebywająca osoba w roku 2022 wytworzyła ok. 450 kg odpadów komunalnych. To spadek w stosunku do lat poprzednich, będący nie tylko wynikiem mniejszej zasobności ludzi, ale przede wszystkim wyposażeniem, na koszt Związku, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
w przydomowe kompostowniki. Natomiast na ilościowy poziom odbieranych odpadów z tworzyw sztucznych wpływ ma bez wątpienia organizowany przez Związek poza systemem odbiór folii pochodzenia rolniczego. Zadanie to współfinansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Związek skutecznie aplikuje o te środki".

"Z dniem 1 stycznia 2024 r. gminą – uczestnikiem Związku przestanie być gmina Wolsztyn. Radni tej gminy w uzasadnieniu uchwały o wyjściu ze Związku napisali: „Mając na względzie potrzebę rozwijania systemu, spełniania wymaganych wskaźników odzysku oraz zapewnienia stabilnego poziomu opłat bilansujących cały system, zasadny jest powrót do zadań własnych, realizowanych samodzielnie, we własnym imieniu i adekwatnie do warunków lokalnych i możliwości inwestycyjnych”. Aktualnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby wynosi na terenie Związku 29,5 zł, a system bilansuje się od wielu lat".

"Z osiągniętej skumulowanej nadwyżki budżetowej Związek, przy zaangażowaniu środków zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizuje dwa zadania:

  • zakup pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i papieru (zamiast dotychczas używanych worków) oraz popiołów – pojemniki zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom nieruchomości,
  • budowę nowego PSZOK-u w gminie Siedlec.

Realizacja obydwu zadań rozpocznie się w roku 2024".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.