Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" - Przegląd Komunalny

Aktualności - Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" - Przegląd Komunalny

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" - Przegląd Komunalny

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" - Przegląd Komunalny

"Region Związku wyróżnia się różnorodnością i bogactwem środowiska przyrodniczego, na które składają się urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne i niezanieczyszczone powietrze. Prawie połowę obszaru stanowią obszary objęte prawną ochroną przyrody, w tym o międzynarodowej randze".

"Na obszarze gmin należących do ZG Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zlokalizowane są trzy parki krajobrazowe: Pojezierza Iławskiego (gmina Zalewo, miasto i gmina Iława); Wzgórz Dylewskich (gminy Dąbrówno, Lubawa, Ostróda i Grunwald) oraz Brodnicki Park Krajobrazowy (gmina Kurzętnik). Również na tym obszarze usytuowanych jest 15 Obszarów Chronionego Krajobrazu oraz pole Bitwy pod Grunwaldem".

"Związek Gmin „Czyste Środowisko” wybudował nowoczesny, zgodny z przepisami unijnymi i krajowymi, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rudno (gmina Ostróda). Wybudowanie instalacji było możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Fundacji EkoFundusz".

"Związek Gmin realizuje szereg działań związanych z poprawą świadomości ekologicznej w szkołach i przedszkolach na terenie 19 gmin członkowskich. Organizowane są różnego rodzaju kampanie ekologiczne oraz pokazy sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do zbiórki i przetwarzania odpadów".

"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno rozpoczął działalność gospodarczą w lutym 2009 roku. Podstawową działalnością spółki jest optymalne zagospodarowanie odpadów z terenu 19 gmin wchodzących w skład Związku. Aktualnie w Zakładzie zatrudnionych jest 146 pracowników. Spółka prowadzi szereg inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury Zakładu poprzez jej modernizację. W 2023 r. planowane są inwestycje w zakresie budowy instalacji do pozyskania energii elektrycznej w Zakładzie w Rudnie, rozbudowy kwatery oraz budowy placu z wiatami. Spółka w ostatnim czasie uzyskała też certyfikat uszlachetniacza gleby o nazwie „RUDNO PLON”.

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.