"W jedności siła - to Eko-Logiczne" - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

Aktualności - "W jedności siła - to Eko-Logiczne" - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

"W jedności siła - to Eko-Logiczne" - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

"W jedności siła - to Eko-Logiczne" - artykuł w "Przeglądzie Komunalnym"

"Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią m.in., że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne".

"Pomimo wielu obaw z możliwości utworzenia związku międzygminnego postanowili skorzystać włodarze pięciu gmin położonych w województwie podkarpackim. Od pomysłu, który pojawił się wiosną 2021 roku, do jego realizacji upłynęło niespełna 6 miesięcy. 31 sierpnia 2021 roku pierwszy na terenie województwa podkarpackiego związek międzygminny realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami nabył osobowość prawną. Głównymi celami powołania Związku były ujednolicenie systemu gospodarki odpadami na terenie sąsiadujących ze sobą gmin, objęcie wszystkich mieszkańców gmin członkowskich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

"W związku z ciągłą zmiennością przepisów prawa, niestabilnością rynku odpadowego i rosnącymi wymaganiami w zakresie osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu ścisła współpraca wszystkich pięciu gmin członkowskich poprzez organizację związku międzygminnego okazała się być trafionym rozwiązaniem. Dziś już włodarze gmin członkowskich, które wchodzą w skład Zarządu Związku, nie wyobrażają sobie samodzielnej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi".

"Nie od dziś wiadomo, że w grupie siła i, stawiając na współpracę, samorządy mogą osiągnąć efekt skali, którego nie uda się osiągnąć w pojedynkę. W bieżącym roku w dalszym ciągu Związek planuje prowadzić szeroko rozumiane działania edukacyjne dla swoich mieszkańców, w tym zorganizowane zostaną kolejny Festyn Międzygminny, konkursy dla szkół i warsztaty. Ponadto kontynuowane będą działania mające na
celu udostępnienie mieszkańcom programów i aplikacji, które pozwolą dokonywać płatności drogą elektroniczną, a także kontynuowane będą działania mające na celu uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.