Uchwała intencyjna Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Aktualności - Uchwała intencyjna Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Uchwała intencyjna Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Uchwała intencyjna Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

W dniu 09.06.2022r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego podjęło Uchwałę nr XLIV/5/2022 o przystąpieniu w charakterze członka wspierającego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (Leszno) do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Złotowie. Powyższy wniosek będzie rozpatrywany już na najbliższym posiedzeniu Zarządu OSKZG.