"To będzie rok wielu wyzwań" - artykuł Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (ZMGK) z siedzibą w Chrzanowie na łamach "Przeglądu Komunalnego"

Aktualności - "To będzie rok wielu wyzwań" - artykuł Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (ZMGK) z siedzibą w Chrzanowie na łamach "Przeglądu Komunalnego"

"To będzie rok wielu wyzwań" - artykuł Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (ZMGK) z siedzibą w Chrzanowie na łamach "Przeglądu Komunalnego"

"To będzie rok wielu wyzwań" - artykuł Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (ZMGK) z siedzibą w Chrzanowie na łamach "Przeglądu Komunalnego"

"Rok 2024 dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (ZMGK) w Chrzanowie oznacza sporo nowych wyzwań, z jakimi do tej pory ta instytucja się nie mierzyła".

"Najważniejszym jest przejęcie od gmin członkowskich: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini zadania związanego m.in. z kontrolą nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Równocześnie ZMGK realizuje inwestycje związane z rozbudową prowadzonych przez siebie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

"– Prowadzenie kontroli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji, to dla nas ogromne przedsięwzięcie, bo z szacunków naszej spółki, Wodociągów Chrzanowskich, wynika, że na terenie naszych trzech gmin takich posesji mamy ok. 9,5 tys. To pokazuje skalę działań, jakie nas czekają".

"Głównym wyzwaniem, jakie w tym roku stoi przed ZMGK, jest przejęcie i realizacja zadań z zakresu gospodarki nieczystościami ciekłymi, m.in. kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. W efekcie znowelizowanych w 2022 roku przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej to zadanie zostało odgórnie nałożone na samorządy".

"Rozbudowa PSZOK-ów i ich większa dostępność dla mieszkańców były marzeniem obecnego zarządu, który od 2021 roku systematycznie rozwija tę część swojej działalności, najpierw przejmując prowadzenie Punktów od zewnętrznej firmy, następnie poprawiając jakość obsługi i wprowadzając nowe pomysły, chociażby tzw. bazarki z używanymi rzeczami, które okazały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Teraz czas na gruntowną modernizację. Na dwa projekty zdobyto prawie 10 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach 8. edycji Polskiego Ładu. Pozwoli
to przebudować dwa z trzech PSZOK-ów oraz wyposażyć je w sprzęt poprawiający ich funkcjonowanie. Związek zamierza wybudować też centralny PSZOK w Chrzanowie, mogący obsługiwać znacznie więcej mieszkańców. Powstanie tam też zaplecze administracyjne na potrzeby PSZOK-u i ZMGK".

" Wierząc w moc edukacji ekologicznej od najmłodszych lat, Związek aktywnie angażuje się w różne inicjatywy. Jako partner szkół i przedszkoli z terenu trzech gmin członkowskich tylkow 2023 roku przekazał ponad 11 tys. różnego rodzaju materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (książeczek, kolorowanek, komiksów) poświęconych ekologii, segregacji odpadów i dbaniu o środowisko naturalne. Obecny jest też na lokalnych wydarzeniach (ekotargi, pikniki, dożynki), popularyzując tam wiedzę ekologiczną. Robi to też na co dzień na swojej stronie internetowej i fanpage’u na Facebooku – www.fb.com/ZMGKChrzanow".

"Praca, jaką Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” wykonuje każdego dnia na rzecz mieszkańców, została dostrzeżona i doceniona na szczeblu ogólnopolskim i przyniosła mu tytuł: Symbol Nowoczesnej Gospodarki Komunalnej 2023, przyznawany przez Kapitułę Programu Symbol 2023".

Pełna treść artykułu dostępna w PDF.