"Pierwszy Związek na Podkarpaciu"

Aktualności - "Pierwszy Związek na Podkarpaciu"

"Pierwszy Związek na Podkarpaciu"

"Pierwszy Związek na Podkarpaciu"

Na łamach "Przeglądu Komunalnego" (nr 5/2022) ukazał się artykuł o pierwszym Związku Międzygminnym na Podkarpaciu - Celowym Związku Gmin „Eko-Logiczni” z siedzibą w Błażowej. Jest to najmłodszy Związek Międzygminny powstały w 2021r.

"Misją (...) Związku (...) jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich, propagowanie ogólnie przyjętych zasad i norm na rzecz ochrony środowiska naturalnego, objęcie wszystkich mieszkańców gmin członkowskich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podnoszenie świadomości społecznej obywateli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych". 

"Termin utworzenia CZG „Eko-Logiczni” zbiegł się w czasie z ogólnopolską konferencją pn. „Rosnąca rola związków międzygminnych w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle dokonujących się zmian regulacji prawnych”, w której udział wzięli przedstawiciele Związku. Podczas tego wydarzenia powzięto zamierzenie o reaktywacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków 
Gmin, co spotkało się z akceptacją wszystkich obecnych przedstawicieli związków międzygminnych". 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu -> 🔍