"Od składowiska do produkcji nawozu" - artykuł na łamach "Przeglądu Komunalnego"

Aktualności - "Od składowiska do produkcji nawozu" - artykuł na łamach "Przeglądu Komunalnego"

"Od składowiska do produkcji nawozu" - artykuł na łamach "Przeglądu Komunalnego"

"Od składowiska do produkcji nawozu" - artykuł na łamach "Przeglądu Komunalnego"

"Utworzony w 2004 roku Związek od początku działalności skupił się na budowie instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, rekultywacji starych, gminnych składowisk odpadów oraz edukacji ekologicznej. Zadanie zostało zrealizowane w 100%".

"Nie oznacza to, że władze Związku mogły spocząć na laurach i spokojnie obserwować funkcjonowanie Zakładu. Wręcz przeciwnie. Ustawodawca dostrzegł, że ówczesny system gospodarowania odpadami w Polsce nie przynosi oczekiwanych efektów i odstaje od standardów w krajach UE. Rozpoczęły się „śmieciowe rewolucje”, które w zasadzie trwają do dziś. Gminy uzyskały władzę nad odpadami, zaczęły organizować
własne, dopasowane do swoich potrzeb systemy gospodarowania odpadami".

"Zmiana sposobu liczenia poziomów odzysku i recyklingu zmusiła władze gmin w Polsce do wnikliwego przyjrzenia się własnym systemom gospodarowania odpadami w celu
znalezienia miejsc do poprawy. Tak też stało się w przypadku naszego Związku. Kluczem do spełnienia wyśrubowanych wskaźników stała się frakcja bio, stanowiąca ogromną część w ogólnej masie odpadów komunalnych, zbieranych selektywnie. Nasza spółka, ZUOK Spytkowo, po wielu miesiącach starań uzyskała pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produkowanego w zakładzie nawozu organicznego. Instalacja
w Spytkowie stała się zakładem produkcyjnym i zaczęła wytwarzać pełnowartościowy produkt. Każdy kilogram wyprodukowanego nawozu zaczął sukcesywnie podnosić wymagany prawem poziom recyklingu. Osiągnięty przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami poziom odzysku i recyklingu wyniósł 39,92% za 2023 rok".

"Zarząd Związku, biorąc pod uwagę wysokie koszty odbioru i transportu odpadów, podjął decyzję o rozbudowie sieci PSZOK-ów na terenie gmin wchodzących w skład MZMGO. Planujemy powstanie przynajmniej jednego punktu na terenie każdej z gmin współtworzących Związek". 

"System gospodarowania odpadami w gminie musi funkcjonować bez względu na stale zmieniające się przepisy prawne czy rosnące wymagania wobec gmin i instalacji komunalnych. Odpady będą powstawały zawsze, muszą też być odbierane i właściwie zagospodarowywane".

Pełna treść artykułu dostępna w PDF.