"Od 30 lat dbamy o potrzeby mieszkańców"

Aktualności - "Od 30 lat dbamy o potrzeby mieszkańców"

"Od 30 lat dbamy o potrzeby mieszkańców"

"Od 30 lat dbamy o potrzeby mieszkańców"

W czerwcowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego" można znaleźć artykuł, w którym zaprezentował się już kolejny członek OSKZG - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" (ZMGK) w Chrzanowie. 

"Mimo wielu trudności, z jakimi mierzy się nasza branża, choćby takimi jak brak stabilnego prawa na poziomie krajowym czy odwlekanie wprowadzenia przepisów, o które apelujemy w ministerstwie, np. w zakresie ROP-u i systemu kaucyjnego, a w końcu galopujące ceny energii i paliwa, to staramy się, aby mieszkańcy nie odczuwali negatywnych skutków. Wręcz przeciwnie, cały czas zmieniamy się na lepsze, nie dla samych siebie, ale właśnie dla mieszkańców. W ubiegłym roku znacząco udało nam się obniżyć ceny za odbiór odpadów, co było ewenementem w skali kraju, przejęliśmy prowadzenie PSZOK-ów i przeprowadziliśmy szereg akcji edukacyjnych – wylicza przewodniczący Zarządu ZMGK, Arkadiusz Pypłacz".

-> Czytaj więcej