Celowy Związek Gmin R-XXI - Przegląd Komunalny

Aktualności - Celowy Związek Gmin R-XXI - Przegląd Komunalny

Celowy Związek Gmin R-XXI - Przegląd Komunalny

Celowy Związek Gmin R-XXI - Przegląd Komunalny

"Misją Celowego Związku Gmin R-XXI jest ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób racjonalny i optymalny. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w zakresie zagospodarowania odpadów, obsługuje 32 gminy województwa zachodniopomorskiego, zamieszkałe przez ponad 300 tys. mieszkańców. W zakładzie zatrudnionych jest łącznie 206 pracowników. Dziennie przyjmowanych jest około 550 ton odpadów".

"Związek prowadzi szereg inwestycji mających na celu zarówno ograniczenie kosztów działalności, jak i rozbudowę infrastruktury Zakładu. Między innymi w roku 2022 oddano do użytku nową kwaterę składowania odpadów o powierzchni ponad 6 ha, która zabezpiecza potrzeby Zakładu na 15 lat. Inwestycję w OZE już dają wymierne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, moc paneli fotowoltaicznych produkujących energię to prawie 1,5 MW. Docelowo Zakład ma być samowystarczalny energetycznie, a środki pochodzące ze sprzedaży nadwyżek produkcji prądu stanowić będą dodatkowe dochody. Również w 2022 roku wymieniono wszystkie oprawy oświetleniowe, co ograniczyło zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe o 40%".

"Jedną z ważniejszych inwestycji realizowanych przez Związek będzie budowa instalacji fermentacji odpadów zielonych i biodegradowalnych o przepustowości 40 000 ton rocznie. Na działce zakupionej przez Związek w jednej z gmin członkowskich w specjalnej strefie ekonomicznej w roku 2026 powstanie biogazownia, która będzie produkowała energię w postaci prądu, ciepła i gazu. Inwestycję tę Związek będzie realizował ze spółką Eneris. Dzięki niej zoptymalizowany zostanie proces przetwarzania odpadów, co ewidentnie wpłynie na cenę przyjmowanych odpadów na bramie".

"Na przestrzeni lat 2002-2023 zrealizowaliśmy szereg działań edukacyjnych, które niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Związku. Od początku działalności, Zakład odwiedziło ponad 30000 dzieci i młodzieży. Na bieżąco realizujemy programy i kampanie edukacyjne w placówkach oświatowych na terenie gmin członkowskich. W tym celu pozyskujemy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Współpracujemy z firmami recyklingowymi, które wspomagają Związek w działalności edukacyjno-informacyjnej mieszkańców gmin członkowskich. Ponadto prowadzimy zajęcia na zrekultywowanych składowiskach, które wyposażone są w ścieżki edukacyjne. Bierzemy udział w spotkaniach plenerowych na terenie 32 gmin członkowskich, edukując mieszkańców oraz promując Związek. W efekcie tych działań Związek zawsze osiąga wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów".

Pełna treść artykułu dostępna w pliku PDF.