Celowy Związek Gmin CZG-12 - "Przegląd Komunalny" - Długoszyn

Aktualności - Celowy Związek Gmin CZG-12 - "Przegląd Komunalny" - Długoszyn

Celowy Związek Gmin CZG-12 - "Przegląd Komunalny" - Długoszyn

Celowy Związek Gmin CZG-12 - "Przegląd Komunalny" - Długoszyn

"Jednym z prowadzonych przez nas na szeroką skalę działań jest akcja edukacyjno-konkursowa „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. W XVII edycji akcji obecnie udział bierze ponad 60 placówek oświatowych z terenu 17 gmin członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12".

"Celowy Związek Gmin CZG-12 w 2024 roku włączył się w Projekt ReFlex, który został zainicjowany przez firmy Nestle Polska oraz PepsiCo Polska i koncentruje się na odpadach opakowaniowych powstających po produktach konsumenckich w postaci lekkich, elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych (np. opakowania po chipsach czy galaretkach). Z terenu Celowego Związku Gmin CZG-12 do projektu zgłosiło się 20 szkół podstawowych, z których 14 otrzymało stacje do selektywnej zbiórki odpadów oraz gry pomocne w edukacji. Otrzymane stacje cieszą się w szkołach dużą popularnością".

"Wobec zachodzących zmian gospodarczych i ekonomicznych CZG-12 widzi potrzebę szerszej edukacji również w temacie niskiej emisji. Dotyczy to przede wszystkim wiedzy na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Mając na uwadze ten problem, Celowy Związek Gmin CZG-12 realizuje projekt pod nazwą „Niska emisja – palący problem. Działania edukacyjne na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12 na rzecz ochrony powietrza”, dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

Pełna treść artykułu dostępna w PDF.