28. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Aktualności - 28. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

28. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

28. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w 28. Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami, która odbędzie się w dniach 03.09. – 05.09.2024 roku w Zakopanem w Hotelu Nosalowy Dwór. 

Jest to największe wydarzenie w branży! W ubiegłym roku stacjonarnie i online uczestniczyło w nim ponad 600 uczestników i ponad 50 Patronów i Partnerów.

Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami to:

  • coroczne zebranie kluczowych ekspertów, decydentów, praktyków i firm w celu wymiany informacji oraz doświadczeń
  • stworzenie platformy wypracowywania rozwiązań dla branży gospodarki odpadami i przekazywanie ich do administracji rządowej oraz popularyzowanie poprzez media Abrys
  • stworzenie przestrzeni dla spotkania się grup decydentów, izb, stowarzyszeń jako spotkania towarzyszące Zjazdowi
  • promowanie pozytywnych przykładów i najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla branży gospodarki odpadami
  • promowanie innowacji w branży gospodarki odpadami
  • nawiązywanie nowych kontaktów i zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną, nauką, branżą przetwarzania odpadów oraz dostawcami technologii
  • kojarzenie dostawców technologii z ich odbiorcami w branży

Konferencji towarzyszy Konkurs „Innowacja i Inspiracja w gospodarce odpadami”, którego finał i wręczenie nagród ma miejsce w ramach obrad wydarzenia. 

Trzeciego dnia konferencji odbędzie się wyjazd studyjny do MPO w Krakowie (do Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, obejmującego instalację przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych, odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych).

Zachęcamy do zainteresowania się tym wydarzeniem.

Więcej informacji -> https://kompleksowa.abrys.pl/