27. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Aktualności - 27. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

27. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

27. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w 27. Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami, która odbędzie się w dniach 05.09. – 07.09.2023 roku w Zakopanem oraz online.

Jest to największa konferencja w branży! W edycji 2022 stacjonarnie i online uczestniczyło ponad 600 uczestników i ponad 50 Patronów i Partnerów. 

"Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami to:

  • coroczne zebranie kluczowych ekspertów, decydentów, praktyków i firm w celu wymiany informacji oraz doświadczeń
  • stworzenie platformy wypracowywania rozwiązań dla branży gospodarki odpadami i przekazywanie ich do administracji rządowej oraz popularyzowanie poprzez media Abrys
  • stworzenie przestrzeni dla spotkania się grup decydentów, izb, stowarzyszeń jako spotkania towarzyszące Zjazdowi
  • promowanie pozytywnych przykładów i najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla branży gospodarki odpadami
  • promowanie innowacji w branży gospodarki odpadami
  • nawiązywanie nowych kontaktów i zwiększanie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną, nauką, branżą przetwarzania odpadów oraz dostawcami technologii
  • kojarzenie dostawców technologii z ich odbiorcami w branży".

Zachęcamy do zainteresowania się tym wydarzeniem.

Więcej informacji ->https://kompleksowa.abrys.pl/