14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Aktualności - 14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która odbędzie się w dniach 31.01. – 02.02.2023 roku w Częstochowie oraz online.

W pierwszym dniu konferencji Arkadiusz Pypłacz - członek zarządu naszego stowarzyszenia zreferuje temat "Rola związków międzygminnych w rozwoju selektywnej zbiórki".

Wydarzenie to tradycyjnie otwiera sezon konferencji w branży odpadowej. Ostatnie zmiany w polskim prawie skłaniają do analizy systemu gospodarki odpadami i podjęcia działań w celu sprostania nowym wymaganiom. Podczas konferencji zostaną omówione najbardziej aktualne tematy związane z zachodzącymi w branży zmianami. Zaprezentowane zostaną przykłady inwestycji godne naśladowania i umożliwione uczestnikom spotkanie się ze specjalistami i ekspertami.

Trzeciego dnia konferencji odwiedzony zostanie Zakład uzdatniania stłuczki szklanej Sibelco (Krynicki Recykling S.A.) w Lublińcu, w którym poddawana recyklingowi jest stłuczka szkła opakowaniowego, zbierana selektywnie w zielonych pojemnikach lub workach.

Najważniejsze, zaplanowane sesje podczas konferencji:

  1. Ramy prawne i organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów
  2. Jak zapewnić wysoką jakość i ekonomikę selektywnej zbiórki odpadów?
  3. Rynek surowców z odpadów w Polsce - efektywność zagospodarowania i koszty
  4. Selektywna zbiórka bioodpadów - kluczem do osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku energii

Konferencja jest jedynym wydarzeniem w branży, które w tak kompleksowy sposób porusza tematykę selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i spotkania w gronie ekspertów i praktyków już w styczniu 2023 r.📩

Więcej informacji 👉https://selektywna.abrys.pl/